Gestalt

Czym jest terapia Gestalt?

Stworzony pod koniec lat 40-tych w Stanach Zjednoczonych kierunek ten obecnie jest jednym z najszerzej rozpowszechnionych nurtów terapeutycznych na całym świecie. Sekret jego sukcesu tkwi w dużej swobodzie i elastyczności metod pracy. Praktyka terapii Gestalt zawiera w sobie elementy egzystencjalizmu, fenomenologii, psychoanalizy. Stąd jej głowy atut – całościowe widzenie człowieka.

Terapia Gestalt umożliwia człowiekowi poznanie siebie. Uczy nawiązywaniu prawdziwego kontaktu z ludźmi i rozwija umiejętność twórczego dostosowywania się do otaczającego środowiska.

Pomaga także w uświadomieniu sobie tych mechanizmów wewnętrznych, które często popychają nas do odtwarzania utartych i nie zawsze korzystnych stereotypów w myśleniu i zachowaniu. Zdejmuje maski z uników, lęków, zakazów i iluzji.

Gestalt dąży nie tyle do tłumaczenia przyczyn trudności, ile do badania nowych sposobów ich rozwiązywania. Nie tyle odpowiada na pytanie: „Dlaczego mi się to przytrafia?”, lecz: „Jak mogę to zmienić?”. Terapeuci Gestalt nie negują oczywiście ani wagi przeszłości, ani doświadczeń z wczesnego dzieciństwa, skupiają się jednak na tym, jak te przeszłe doświadczenia wpływają na życie człowieka „tu i teraz”.Gestalt pobudza do lepszego poznania siebie i zaakceptowania takim, jakim się jest naprawdę. Mija się to z dążeniem do bycia zgodnym z takim obrazem siebie, który odpowiada jakimkolwiek ideałom: indywidualnym lub społecznym, wewnętrznym lub zewnętrznym, filozoficznym, moralnym lub religijnym.

Terapeuta Gestaltowski nie zaspokaja potrzeb klienta, nie manipuluje, ale wyraża szacunek i udziela pomocy by klient sam zaczął brać odpowiedzialność za siebie. Pod wpływem bogactwa takiego doświadczenia i wiedzy terapeuty, elementy doświadczeń życiowych klienta ulegają rozwojowi, udoskonaleniu.

Jako forma leczenia Gestalt ma zastosowanie przede wszystkim w pracy psychoterapii indywidualnej i grupowej dorosłych. Innym zastosowaniem są treningi interpersonalne, grupy rozwoju osobistego. Drugim polem zainteresowania jest praca z młodzieżą.

Terapia Gestalt nakierowuje na poszukiwanie wewnętrznej życiowej harmonii, znalezienie i umocnienie własnej przestrzeni wolności, rozwój własnego oryginalnego sposobu życia. Terapia Gestalt nie stara się dopasować ludzi do form, sprzyja byciu kreatywnym. Klient eksploruje nowe możliwości, przekształca sztywne, nawykowe zachowania w elastyczny system samooparcia.

Terapia Gestalt jest sposobem profesjonalnego pomagania, opartym na teorii naukowej, ciągle asymilującym zdobycze nowoczesnej psychologii. Jako taki ma określone cele i aspiracje.

Klient, poprzez twórcze zaangażowanie w proces zmiany:

Może bardziej świadomie doświadczyć swojej siły i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, a nie liczy na to, że narzekanie, oskarżanie lub zrzucanie winy na innych zmobilizuje pomoc ze strony otoczenia.

Staje się wrażliwy na swoje otoczenie, jednocześnie zdobywając umiejętność chronienia się w sytuacjach potencjalnie toksycznych lub destrukcyjnych.

Uczy się brać odpowiedzialność za swoje działania i ich konsekwencje.

Zyskuje większą świadomość samego siebie, swojego ciała, uczuć, otoczenia.

Uczy się być autorem swoich doświadczeń i nie przypisuje ich innym.

Uczy się być świadomym swoich potrzeb i rozwijać umiejętności, przy pomocy których może je zaspokajać bez naruszania praw innych.