Gestalt

10 zasad terapii Gestalt

  1. Żyj Teraz: zajmuj się teraźniejszością a nie przeszłością czy przyszłością.
  2. Żyj Tutaj: zajmuj się tym co jest obecne, nie tym czego nie ma.
  3. Poddaj się temu jaki jesteś: bądź taki jaki jesteś, akceptuj siebie.
  4. Przestań wyobrażać sobie: doświadczaj tego co jest rzeczywiste.
  5. Weź pełną odpowiedzialność za swoje czyny, uczucia i myśli – bądź uczciwy wobec siebie.
  6. Wyrażaj, a nie manipuluj, nie wyjaśniaj, nie usprawiedliwiaj, nie osądzaj.
  7. Doświadczaj w pełni całej gamy emocji, tak nieprzyjemnych i bolesnych, jak i przyjemnych.
  8. Nie akceptuj żadnych zewnętrznych żądań i poleceń: „powinieneś”, które są sprzeczne z Twoją wiedzą o sobie samym.
  9. Przestań niepotrzebnie myśleć: zamiast tego zobacz i posmakuj, bądź gotów do eksperymentowania, by napotkać nowe sytuacje.
  10. Bądź otwarty na zmianę i rozwój.