Testy

Objawy zaburzeń zachowania i osobowości

Zaburzenia zachowania i osobowości, zaburzenia osobowości występujące u osób z uszkodzeniem mózgu lub schorzeniami somatycznymi wpływającymi na funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego cechuje:

chwiejność, niestałość emocjonalna (okresy drażliwości, apatii, euforii)

sztywność myślenia

skłonność do podejrzliwości

zmniejszona wytrwałość w działaniu

zaburzenia we współżyciu społecznym

agresja

rozhamowanie seksualne.

U poszczególnych osób może występować jedna lub więcej cech. Najczęstszą przyczyną są dłużej trwające (ponad kilkuletnie) schorzenia internistyczne, takie jak nadciśnienie, cukrzyca, hipercholesterolemia.

Ważną przyczyną powstania zaburzeń zachowania i osobowości są urazy mózgu i stany po zabiegach operacyjnych w ośrodkowym układzie nerwowym.