Testy

Objawy uzależnienia od seksu

Jest to stan psychiczny charakteryzujący się stałym, wewnętrznym przymusem realizowania, w warunkach realnych bądź wirtualnych, z przedmiotami lub osobami, czynności/zachowań o charakterze erotycznym lub seksualnym (np. fantazjowanie, uwodzenie, kontakty fizyczne, cyberseks, oglądanie pornografii i inne), przymusem myślenia o tych czynnościach oraz poczuciem dyskomfortu (złego samopoczucia, rozdrażnienia, złości, agresji itp.) w sytuacjach, kiedy realizowanie ich jest utrudnione lub niemożliwe.

Zachowania typowe dla seksoholika:

Mimo prób zmiany zachowania wciąż powraca do destrukcyjnych kontaktów seksualnych

ukrywa przed sobą i otoczeniem swoje nałogowe potrzeby i zachowania, przez to wzmacnia swoją izolację od ludzi

kompulsywnie goni za kontaktami seksualnymi, boi się odcięcia od możliwości realizowania się w seksie

bez swoich obiektów seksualnych czuje wewnętrzną pustkę, bezsens życia i brak energii

boi się bliskości i zaangażowania

poprzez seksualne obsesje i ciągłe fantazjowanie zatrzymuje swój rozwój osobisty

poprzez erotyczny „haj” próbuje sobie radzić z trudnymi emocjami

ucieka przed wszelkimi kontaktami zapowiadającymi prawdziwą intymność i bliskość

Cyberseksualna konsumpcja

Cyberseksualna aktywność interpersonalna w rzeczywistym czasie

Ponadto internetowa aktywność z seksualną problematyką może być problematyczna bo:

Wzbudza seksualne pożądanie, dezaprobatę lub czuje się winny

Odciąga seksualną energię z seksu cielesnego

Pociąga za sobą (w poszukiwanie idealnego materiału) bardzo dużo czasu.