Testy

Objawy uzależnienia od Internetu

Do objawów przemawiających za uzależnieniem zaliczamy:

spędzanie przy komputerze coraz większej ilości czasu kosztem innych dotychczasowych zajęć i zainteresowań,

obsesyjne myślenie o Internecie i o tym, co może zdarzyć się w sieci,

ożywienie i pobudzenie na myśl o ostatniej albo następnej sesji z Internetem,

zaniedbywanie obowiązków domowych, rodzinnych, zawodowych czy też szkolnych na rzecz komputera,

pojawianie się konfliktów w rodzinie lub gronie przyjaciół w związku z komputerem,

angażowanie się przy użyciu Internetu w aktywności, których nie pochwala rodzina,

stopniowe wydłużanie czasu spędzonego przed komputerem lub w sieci, by osiągnąć pożądany poziom satysfakcji,

używanie Internetu, by uciec od jakichś emocji i uczuć,

traktowanie komputera jako środka łagodzącego stres,

doświadczanie stanów euforycznych i poczucia winy w wyniku długości czasu spędzonego w Internecie,

kłamanie odnośnie długości czasu spędzonego przy komputerze,

nieudolne podejmowanie prób kontrolowania czasu spędzanego przy komputerze,

przeznaczanie coraz większych sum pieniędzy na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, akcesoriów komputerowych itp.,

odczuwanie irytacji w sytuacji, gdy sesja z komputerem z nieprzewidzianych przyczyn musi zostać przerwana,

doświadczanie niepokoju, bezsenności, frustracji, zmian nastroju, przygnębienia w sytuacji gdy nie jest możliwe użycie komputera zgodnie z wcześniejszymi założeniami,

szukanie kontaktu z osobami o podobnym stosunku do sieci,

nieświadome wykonywanie ruchów palcami imitujących naciskanie klawiszy bądź przycisków myszy w sytuacjach nie związanych z komputerem.