O mnie

Wykształcenie

2006 – 2008Superwizja grupowa pracy terapeutycznej

Instytut Terapii Gestalt w Krakowie

2004 – 2006Instytut Terapii Gestalt w Krakowie

Program Edukacji Psychologicznej w Zakresie Psychoterapii

2003 – 2004Instytut Terapii Gestalt w Krakowie

Program Edukacji Psychologicznej w Zakresie Psychoterapii

1996 – 2001Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Nauk Społecznych

Kierunek: Psychologia

Kursy i szkolenia

2013 – Nowoczesne metody leczenia uzależnień i zaburzeń psychicznych, Problem uzależnienia w kryzysie ekonomicznym

„Klinika Psychiatryczna i Terapii Uzależnień WOLMED”

2012 – Nowoczesne metody leczenia uzależnień i zaburzeń psychicznych, uzależnienia a inteligencja emocjonalna, problem medyczny, prawny, rodzinny

„Klinika Psychiatryczna i Terapii Uzależnień WOLMED”

2011 – Nowoczesne metody leczenia zaburzeń psychicznych, problemy psychiatryczne w praktyce lekarza rodzinnego.

„Klinika Psychiatryczna i Terapii Uzależnień WOLMED”

2007 – Praca z Dzieckiem wykorzystywanym seksualnie i jego rodziną

„Fundacja Dzieci Niczyje w Warszawie”

2006 – Terapia poznawczo-behawioralna PTSD

„Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej”