O mnie

Doświadczenie zawodowe

2006 – dziś

Prywatna Praktyka Psychoterapeutyczna

Prywatny Gabinet Psychoterapii
ul. Kustronia 16
Bielsko-Biała

2009 – 2010

Miejski Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu

2008 – 2009

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

2007 – 2009

Klinika Psychiatryczna i Terapii Uzależnień

2006 – 2007

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

2006 – dziś

Prywatna Praktyka Psychoterapeutyczna

2005 – 2012

Biegły Sądowy w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

Biegły Sądowy z dziedziny psychologii

2004 – 2005

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

2004 – 2005

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

2003 – 2006

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Uzależnień

2003 – 2006

Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu

2003 – 2004

Klub Abstynenta

2003 – 2004

Ośrodek Pomocy Bliźniemu „Monar-Markot”

2002 – 2004

Dom Pomocy Społecznej