Gestalt

Zalety psychoterapii? Co osiągniesz pracując nad sobą?

Jesteś kreatywny.

Potrafisz rozpoznać u siebie mechanizmy zachowania, które wpływają na Twój zły nastrój i umiesz zmienić ich kierunek.

Nie jesteś podatny na manipulacje, ”powinności” i pomysły które nie są w zgodzie z Tobą samym.

Jesteś asertywny.

Jesteś zrównoważony w kontaktach z innymi nie tracąc swojego „pozytywnego szaleństwa”.

Umiesz rozpoznać i nazwać swoje emocje, podejść do rozwiązania problemów które stoją przed Tobą dzisiaj.

Znasz granice między Twoim zaangażowaniem i wysiłkiem, a nadużywaniem siebie, co pozwala Ci lepiej zadbać o swój nastrój i zdrowie psychiczne.

Masz zbudowaną pewność siebie w kontaktach z innymi, lecz również umiesz prosić o pomoc bez poczucia winy.

Nadajesz sens poczuciu własnej wartości, która zależy od Twoich zachowań, a nie jest „dziełem jakiegoś przypadku”.